ProEkskluziv

DETEKTIVSKA AGENCIJA

STORITVE

V agenciji Pro Ekskluziv
za vas opravljamo naslednje storitve:

BOLNIŠKI DOPUST
ZLORABA POTNI STROŠKI
ALKOTESTI
PREPOVEDI IN KLAVZULE
PROTIPRISLUŠNI PREGLEDI
DOLŽNIKI IN NJEGOVO PREMOŽENJE
VROČANJE
OSEBE, KI SO POGREŠANE ALI SKRITE
ANONIMNIH PISANJIH IN NJIHOVIH PISCIH
USPEŠNOST POSLOVNIH SUBJEKTOV
KAZNIVA DEJANJA, KI SE PREGANJAJO NA ZASEBNO TOŽBO
POVZROČITELJI PREMOŽENJSKIH IN
NEPREMOŽENJSKIH ŠKOD
PREDMETI, KI SO UKRADENI ALI
IZGUBLJENI

BOLNIŠKI DOPUST

Glede na mednarodno primerjavo se Slovenija na lestvici zdravstvenega absentizma uvršča visoko. Absentizem ne pomeni le odsotnosti delavca, temveč lahko tudi zmanjša učinkovitost delovanja celotnega podjetja, saj morate manjkajočega delavca nadomestiti z drugim, ki ni nujno usposobljen za opravljanje tega dela. Vi kot delodajalec ste tako brez delavca, morate pa zagotoviti in plačevati še nadomeščanje, medtem ko lahko delavec neupravičeno izkorišča bolniški dopust.

ZLORABA POTNI STROŠKI

V mnogih podjetjih smo razkrili goljufije v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in s tem naročnikom prihranili približno 2/3 potnih stroškov na zaposlenega mesečno. Koliko denarja pa odteka vam?
Če sumite, da vaš zaposleni pridobiva protipravno premoženjsko korist v višini razlike med izplačanimi potnimi stroški in dejanskimi potnimi stroški, ki so delavcu nastali, pridobimo dokazno gradivo, ki vam služi v nadaljnjih postopkih zoper delavca. Če želite privarčevati, nas pokličite!

ALKOTESTI

Alkohol v podjetju vodi do več bolniških dopustov. Poveča tveganje za nesreče pri delu in zmanjšuje produktivnost. Pri izvedbi alkotesta je zelo pomemben pravilen postopek, saj bo le tako dokaz lahko zdržal morebitne presoje na sodišču. V sodni praksi že obstajajo primeri, ki so na sodišču padli zaradi neustrezne izvedbe. Tega ne prepuščajte naključju!Detektivi smo na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti pristojni za izvedbo preizkusa alkoholiziranosti delavca na delovnem mestu.

PREPOVEDI IN KLAVZULE

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) prepoveduje zaposlenemu opravljati dela ali sklepati posle, ki bi delodajalcu pomenila konkurenco. Zaposleni, ki opravlja konkurenčno dejavnost v svojem prostem času lahko delodajalcu povzroči tako škodo kot izgubo dobička. Pri tem vam pomagamo in za vas zbiramo dejstva, katera vam v obliki poročila nato izročimo.

PROTIPRISLUŠNI PREGLEDI

Ali ste 100% prepričani, da vam ni nekdo v vašem poslovnem prostoru nastavil prisluškovalne ali celo video nadzorne naprave in vam tako posega v vašo zasebnost ter protipravno jemlje informacije?
Delo opravi strokovna in izkušena ekipa z uporabo tehničnih in drugih naprav, ki jih stalno posodabljamo in izpopolnjujemo glede na razvoj prisluškovalne tehnike v svetu in opravi pregled prostorov, telefonskih aparatov in vozil.

DOLŽNIKI IN NJEGOVO PREMOŽENJE

Da bi bili čim bolj uspešni v izvršilnem postopku za vas preverimo, ali ima vaš dolžnik premoženje v obliki denarnih sredstvih, morebitno zaposlitve, premično premoženje ali po celo nepremično premoženje. Ko boste imeli na voljo navedene informacije, se boste lažje odločili o vrsti izvršilnega sredstva in bili uspešnejši.

VROČANJE

Napaka pri vročitvi je bistvena kršitev postopka in posledično sodišče postopka ali delodajalec postopka odpovedi delovnega razmerja ne more izvesti. Z uporabo detektivskih metod poiščemo naslovnika in opravimo osebno vročitev, tako da sodni postopek ali postopek pri delodajalcu nemoteno steče.

OSEBE, KI SO POGREŠANE ALI SKRITE

Pogrešana oseba je oseba, ki je bila v nekem trenutku še opažena na določenem mestu in ni prišla na načrtovan kraj ali se ni vrnila domov do predvidenega roka ter je od njenega zadnjega opažanja za njo izginila vsaka sled. Oseba se lahko nahaja na območju Slovenije ali zunaj njenih meja. Pri tem so vam v veliko pomoč, saj naše delo ni omejeno na območje Slovenije in lahko z iskanjem nadaljujemo v tujini, tudi v sodelovanju z tujimi detektivi. Skrita oseba je oseba, ki se je skrila bodisi pred upniki, organi pregona, da bi se izognila posledicam in jih je potrebno najti, da lahko tretja oseba uveljavlja določeno pravico ali za začetek sodnega postopka.

ANONIMNIH PISANJIH IN NJIHOVIH PISCIH

Anonimke so pisanja, ki jih prizadeta oseba dobi v pisni obliki preko pošte, elektronskega sporočila ali napisana na nekem mestu na javnem kraju. Za raznovrstnimi tehnikami in metodami vam pomagamo ugotoviti avtorja anonimnega pisanja. Z dokaznim gradivom, ki vam ga priskrbimo in detektivovim poročilom lahko na sodišču vložite tožbo za kaznivo dejanje.

USPEŠNOST POSLOVNIH SUBJEKTOV

Čedalje več gospodarskih družb se odloči, da bo pred sklenitvijo pravnega posla, preverila poslovanje svojega potencialnega partnerja. Na ta način se izogne morebitnim finančnim in časovnim izgubam, ki bi jih lahko imela. Kot detektivi bomo za vas preverili plačilno sposobnost, reference in poslovni ugled, na podlagi česa se boste lažje odločili za (ne)sklenitev posla

ZASEBNE TOŽBE

Kot detektivi lahko preiskujemo le tista kazniva dejanja, ki se preganjajo na zasebno tožbo. V ta sklop sodijo t.i. verbalni delikti: razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev, opravljanje, očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja. V primeru, da niste zadovoljni z rezultati preiskave državnih organov, lahko opravimo pregled opravljene preiskave.

PREMOŽENJSKE IN NEPREMOŽENJSKE ŠKODE

Premoženjska škoda je razlika med premoženjem, ki bi ga oškodovanec imel, če do škodnega dogodka ne bi prišlo, in premoženjem, ki ga dejansko ima. Lahko je v obliki navadne škode, to je zmanjšanje premoženja ali v obliki izgubljenega dobička, to je preprečitve povečanja premoženja, ki bi ga bilo mogoče pričakovati glede na normalen tek stvari.

UKRADENI ALI IZGUBLJENI PREDMETI

Izgubljeni predmeti so predmeti, ki jih je nekdo izgubil ali jih pogreša in mu predstavljajo neko vrednost. Ukradena stvar je, kadar iz dejanja nedvomno izhaja, da je pogrešana stvar predmet kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca. Detektivi največkrat iščemo motorna vozila.

KONTAKT

Agencijo Pro Ekskluziv
lahko kontaktirate na sledeče načine:

NASLOV

P.E. Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana

TELEFON

+386 (0)51 667 479

EMAIL

info@proekskluziv.si

KONTAKTNI OBRAZEC

    O NAS

    V detektivski agenciji Pro ekskluziv delo detektiva opravljajo detektivi, ki so strokovno usposobljeni in imajo ustrezno licenco. Pomagamo na različnih delovnih področjih. Uspešno se prilagodimo potrebam naročnika, ter svetujemo na podlagi naših preteklih izkušenj. Pri opravljanju dela uporabljamo le kvalitetno tehnično opremo, sodelujemo pa tudi z zunanjimi partnerji detektivi.